Kniha MALÉ TEPLOVODNÍ KOTLE NA PEVNÁ PALIVA

Další z knih Zbyňka Lyčky. Tentokát na téma Malé teplovodní kotle na pevná paliva.

Více informací

knihaKOTLE1

////// Příslušenství //////

Jedním z největších znečišťovatelů ovzduší u nás jsou malé zdroje tepla spalující pevná paliva. Ještě donedávna umožňovala platná legislativa spalovat v malých domovních kotelnách prakticky cokoliv v jakémkoliv zdroji za nekontrolovatelných podmínek. Do roku 2000 se na trh mohly uvádět kotle na tuhá paliva, které splnily obecné podmínky pro bezpečnost provozu a velice benevolentní limitní hodnotu emisí oxidu uhelnatého. A tomu také odpovídaly technologie spalování s nízkou provozní účinností. Špičku v technologiích představovaly tzv. zplyňovací kotle na kusové dřevo. S přijetím nové evropské normy EN 303-5 [2] se u nás, v roce 2000, zavedly pro tyto zdroje emisní limity také na tzv. organické uhlovodíky (OGC), tuhé látky (TZL). Podle úrovně emisí a účinnosti byly kotle rozděleny do 3 tříd. Na trhu se začaly pomalu prosazovat nové moderní technologie spalování a objevilo se také doslova revoluční palivo - peleta - které si vývoj moderních technologií přímo vynutilo. Již několik let po svém zavedení však nová norma neodpovídala stále přísnějším technickým a ekologickým požadavkům doby, a proto byla v roce 2012 zavedena její novela [3], která podstatně zvyšuje nároky na emisní limity a minimální účinnost je stanovena již na 75 %. V temže roce byl přijat nový zákon o ochraně ovzduší [7], který tyto hranice posunuje ještě dál, takže od roku 2018 bude možné nově uvádět na trh zdroje na pevná paliva s nesrovnatelně přísnějšími emisními limity než na počátku století a účinností minimálně 83 %. Nový zákon stanovil i přísné podmínky pro provoz těchto zdrojů a způsob jejich kontroly. V tabulce je uveden příklad vývoje minimálních požadavků na emise a účinnosti nových teplovodních kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním do výkonů 50 kW.

 

Zatím nebyl přidán žádný komentář pro tuto chvíli.

Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář.