•  
 • Pneumatický dopravník pelet PD LING - S

  Pneumatický dopravník pelet PD LING - S

  PD LING - S je pneumatický dopravník na pelety
  verze "S" je bez hladinoznaku

  Více informací

  PD-S

  ////// Příslušenství //////

  PD LING - S je pneumatický dopravník na pelety.
  Verze "S" je bez hladinoznaku

   

  VŠEOBECNÝ POPIS
  Pneumatický dopravnlk ( dále jen PD ) slouží k průběžnému doplňování paliva ve formě dřevních pelet o prům. 4 -10 mm z externlho centrálnlho zásobníku (poz.i) do zásobníku kotlového (8) . Množství pelet v malém zásobníku je kontrolováno rotačnlrn vrtulkovým hladinoznakem (6) . Pokud je vrtulka hladinoznaku (dále jen čidlo) volná (nezasypaná palivem - hladina pelet je menši Hi) , volně se protáčí a mikrospínač v čidle je v poloze "zapnuto" , pokud je vrtulka peletami zasypána, odpor pelet ji neumožňuje se protáčet a tehdy mikrospínač v čidle vypne přlvod proudu - tedy poloha "vypnuto" . Čidlo je napojeno na regulátor (5) , stejně jako sad ventilátor (2) . Právě uvedením ventilátoru do chodu jsou pomoci sacích (3) a výfukových (4) hadic (průmyslové antistatické hadice vyztužené ocelovou spirálou) pelety nasávány přes vakuovou cyklonu (7) do malého zásobnlku.

   

  VŠEOBECNÝ POPIS Pneumatický dopravník

  Proces nasávání probíhá v cyklech kde jeden cyklus znamená:
  po spuštěni ventilátoru je z cyklonu výfukovou hadicí (4) - je napojena na víko cyklonu a sání ventilátoru -vysáván vzduch - gravitační klapka ve spodní částí cyklonu se podtlakem uzavře - díky vzniklému podtlaku jsou sací hadici (3) - napojena na bok cyklonu a sací sondu v centrálním zásobníku- z centrálního zásobnlku nasávány pelety do cyklonu , po určité době se cyklon naplni, ventilátor vypne - podtlak zmizl a proto pelety v cyklonu vlastni váhou otevřou spodnl klapku a cyklon se vyprázdní do zásobníku - prvnl cyklus je ukončen a může být spuštěn další délku jednoho cyklu ( jed,notlivé kroky) a množství cyklů během jednoho doplňování určuje regulátor , na kterém se tyto hodnoty dají nastavit dle druhu dopravovaného paliva.

   

  ÚDAJE DŮLEŽITÉ PRO PŘIPOJENÍ PO
  připojovací napětí:   230V/50Hz
  krytí el. částí:  IP 20
  el.charakteristika ventilátoru: 1650W/8A


  - pro propojení jednotlivých částí PO se použijí průmyslové hadice vyztužené spirálou 0(350 mm v ANTISTATICKÉM PROVEDENi! V případě, že hadice nejsou antistatické, resp. nejsou řádně uzemněny, není zaručena řádná funkce regulátoru. Pro správnou funkci podavače je dále důležité překontrolovat těsnost víka cyklonu a gravitační klapky. Pokud podavač není v provozu, musí být klapka závažím vyvážená tak, že volně dosedá na dosedací hrany spodní části cyklonu. Pokud tomu tak nenl, je potřeba povolit aretační šrouby na boku klapky, klapku rukou dotlačit na dosedacl hrany, a poté aretační šrouby opět dotáhnout.


  ZÁKLADNÍ PARAMETRY PODAVAČE
  max. dopravní vzdálenost:  15m
  max.dopravní výška:  6m
  dopravované množství:  8 -12 kg/min

  Zatím nebyl přidán žádný komentář pro tuto chvíli.

  Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář.